Harkestad skrevne ord forlag utgir romaner skrevet av Inge Harkestad.

Adresse:
Harkestad skrevne ord forlag
Valhallveien 11 B
0196 Oslo

E-post: resepsjon@skrevneord.no
Tlf. 930 96 859 (Inge Harkestad)

Organisasjonsnummer: 918 939 539