Inge Harkestads krimdrama Ute av lage ble lansert 27. september 2017. Den er tilgjengelig både som hardcover og e-bok.

Det har vært holdt to lanseringsfester for Ute av lage. Den første ble arrangert i Ingeniørenes Hus i Oslo 27. september. Den andre ble holdt på BarBarista i Bergen 5. oktober (der disse bildene er tatt).

For å følge Inge Harkestad på nett, se facebook.com/IngeHarkestadForfatter